มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

 Code Components เป็น code หลักที่ใช้ในการเรียกแสดงข้อมูลในแต่ละหน้า โดยอ้างอิงจาก Component หรือ Content ที่สร้างขึ้นในส่วน Menu ซึ่งจะส่งผลให้ ในการสร้างเมนูต่างๆ ก็จะดึงการแสดงผลของ component หรือ content ในเมนูนั้นๆ มาแสดงผ่านทาง code นี้

 

<jdoc:include type="component" />

 

    โดยปกติจะถูกใช้แค่ 1 ครั้งในเทมเพลตเท่านั้น เหมือน Code Message  โดยเราได้กำหนดการเรียกใช้งานไว้ใน Div set ที่ชื่อ component เป็นหลักอยู่แล้ว 

7 5

ตัวอย่าง ในข้อมูล กรอบสีส้ม คือการใช้งาน Code Components เรียก Content มาแสดงตามเมนู