มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

1. วาง Code หรือ Script ส่วน HEAD ของ index.php

โดยเบื้องต้นเราจะมีการกำหนดลิงค์ในการโหลดใช้ css และ Script เบื้องต้นเอาไว้แล้ว ซึ่งท่านสามารถเพิ่มเติมได้ เช่น การวาง Code Google Tag Manager

 

5 3

ตัวอย่างการวาง Code Google Tag Manager ในส่วน <head>....</head>

 

นอกจาก Code หรือ Script แล้ว เรายังสามารถเพิ่มทั้งในส่วน css หรือ Mata tag อื่นๆ ในนี้ได้เช่นกัน

 

2. วาง Code หรือ Script ส่วน BODY ของ index.php

ในบางกรณีก็อาจจะต้องนำ Code หรือ Script มาวางในส่วน Body ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่แนะนำว่าควรวางด้านล่างๆ และอยู่นอก Div ที่มีอยู่แล้ว

 

5 5

ตัวอย่างการวาง Code หรือ Script ที่ด้านล่างในส่วน Body ให้อยู่นอก Div เดิม