มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

คู่มือการใช้งานในการกำหนดการแสดงผลของตำแหน่ง Module ต่างๆ ผ่านทาง Positions ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ใน Template โปรดศึกษาและทำความเข้าใจในการกำหนดการแสดงผล เพื่อการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม Module ตามที่คุณต้องการได้ในอนาคต

 

คุณสมบัติ

ของ เทมเพลต ที่ต้องทราบ

 1. ปรับแต่งเทมเพลต
 2. OPTION TAB
 3. ส่วนเสริมหรือ Extensions
 • มี Options ปรับโครงสร้างได้ง่ายๆ
 • ปรับขนาด Center Page ได้
 • เลือกฟอร์นไทยจาก Google ได้
 • กำหนด FAVICON ได้
 • กำหนดสีฟอนต์
 • กำหนดสีลิงค์
 • กำหนดส่วน H Tag
 • กำหนดรูปแบบของปุ่มลิงค์ อ่านต่อ
 • กำหนดรูปแบบของปุ่มลิงค์ ปุ่มนำทาง
 • กำหนดรูปแบบของปุ่มลิงค์ ตาราง
 • กำหนดรูปแบบในส่อน Contents
 • กำหนดสีพื้นหลัง เว็บไซต์
 • กำหนดรูปภาพพื้นหลังเว็บไซต์
 • กำหนดแสดง ส่วน Joomla License
 • เมนูทั้งหมดเป็น  ภาษาไทย 
 • ภาพรวมเว็บไซต์
 • ปรับโครงสร้างหน้าแรก
 • ปรับโครงสร้างหน้าอื่นๆ
 • ส่วนเนื้อหา (Content)
 • CSS เพิ่มเติม
 • CSS Mobile กำหนดเอง
 • เพิ่ม Code Head และ Body
 • Serial Code
 • Phoca Top Menu ( Admin )
 • Akeeba Backup
 • JCE Editor
 • Page Builder CK
 • DJ-MegaMenu
 • Slideshowck Light
 • GTranslate
 • AddToAny
 • Button Go to Top
 • DJ-LikeBox
 • sigplus
 • Minifrontpage
 • JD Simple Contact Form
 • Image Effect CK
 • OSMap Free

หมายเหตุ

 1. มีการติดตั้งไว้ให้แล้วในส่วนไฟล์ QuickStart สำหรับทำเว็บใหม่ ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม
 2. ทางเราไม่แจกไฟล์ส่วนเสริม โปรดดาวนโหลดจากผู้ผลิตส่วนเสริมโดยตรง
 3. ทางเราไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานหรือปัญหาจากส่วนเสริม หากต้องการแก้ไขหรือดัดแปลง โปรดติดต่อผู้ผลิตส่วนเสริมหรือ Extensions นั้นๆ

 

ASOKE Template Positions

คลิปนี้เป็นการอธิบายในเรื่องของตำแหน่งการแสดงผลหรือ Position ของ โมดูลที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าหรือเพื่อนๆที่นำไปใช้สามารถเข้าใจในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น

ดูคลิปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.ตำแหน่ง Positions ในหน้าแรก

Positions Template Joomla

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :  info-top 

ID CSS : #info-top

ประเภท Module : Custom Modules

รายละเอียด : ใช้เพิ่มข้อความ

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  Lang 

ID CSS : #lang

ประเภท Module :Module Gtranslate

รายละเอียด : แสดงปุ่มสลับภาษา

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  social 

ID CSS : #social

ประเภท Module : Addtoany หรืออื่นๆ

รายละเอียด : เพิ่มลิงค์ social ตามตัวอย่าง

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  logo 

ID CSS : #logo

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด : ใช้การเพิ่มรูป Logo และใส่ลิงค์เป็น index.php

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  menu 

ID CSS : #menu

ประเภท Module : DJ-MegaMenu Module หรืออื่นๆ

รายละเอียด : แสดงเมนูเว็บไซต์

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :   slide 

ID CSS : #slide

ประเภท Module : Slideshow CK หรืออื่นๆ

รายละเอียด : สร้างรูปสไลด์

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   content-1 

ID CSS : #content-1

ประเภท Module : Page builder CK Module (หรือไม่จำกัด)

รายละเอียด : ใช้ Page builder CK แสดงข้อมูล

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   content-2 

ID CSS : #content-2

ประเภท Module : Page builder CK Module (หรือไม่จำกัด)

รายละเอียด : ใช้ Page builder CK แสดงข้อมูล

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   content-3 

ID CSS : #content-3

ประเภท Module : Page builder CK Module (หรือไม่จำกัด)

รายละเอียด : ใช้ Page builder CK แสดงข้อมูล

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   content-4 

ID CSS : #content-4

ประเภท Module : Page builder CK Module (หรือไม่จำกัด)

รายละเอียด : ใช้ Page builder CK แสดงข้อมูล

 • โมดูล Minifrontpage แสดงข่าว ทางซ้าย
 • โมดูล Minifrontpage แสดงข่าว ทางขวา

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   content-5 

ID CSS : #content-5

ประเภท Module : Page builder CK Module (หรือไม่จำกัด)

รายละเอียด : ใช้ Page builder CK แสดงข้อมูล

 • วาง Code google map มาแสดง
 • โมดูล JD Simple Contact  ดึงฟอร์มติดต่อมาแสดง

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :    footer 

ID CSS : #footer

ประเภท Module : Page Builder CK Module

รายละเอียด :  ทำ 4 คอลัมน์ ใส่ข้อมูลและลิงค์

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :   copyright 

ID CSS : #copyright

ประเภท Module : Module Custom หรือ อื่นๆ

รายละเอียด : แสดง Copy Right และ Joomla License

หน้า : แสดงทุกหน้า


2.ตำแหน่ง Positions หน้าอื่นๆ

Positions Template

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :    Head-Images  

ID Css : #head-images

ประเภท Module : Custom Module (หรือไม่จำกัด)

รายละเอียด :  แสดงรูปหรือข้อมูลแนะนำ

หน้า : กำหนดหน้าแสดง


Position :    breadcrumbs  

ID Css : #breadcrumbs

ประเภท Module : breadcrumbs Module

รายละเอียด :   กำหนดพาทการแสดงผลของ Link

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก


Position :    right-module  

ID Css : #right-module

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด :   ใช่รวมกันหลาย Module

หน้า : กำหนดหน้าแสดง


3.ตำแหน่ง Positions หน้าติดต่อเรา

Positions Template

 

เป็นการสร้างหน้าด้วย Page Builder CK แล้วทำการแยกคอลัมน์ และดีง Module มาแสดงใน Content

 

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :    Head-Images  

ID Css : ไม่มี

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด :  ดึง Code แบบฝังจาก Google Map มาใส่

หน้า : แสดงหน้าติดต่อเรา


Position :    contact-form 

ID Css : ไม่มี

ประเภท Module : JD Simple Contact Form หรืออื่นๆ

รายละเอียด :  ใช้เป็นโมดูลลอย ดึงมาแสดงในตำแหน่ง

หน้า : แสดงหน้าติดต่อเรา