มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

9 5

ตัวอย่าง Options Template ในส่วนแท็บเมนู เพิ่ม CODE ส่วน Head และ Body

 

     ในการทำเว็บไซต์นั้น อาจจะมีความจำเป็นในการต้องนำ Code จากที่อื่นๆ อาทิเช่น Google Tag Manager , Google Analytics หรือ Facebook Pixel Code มาวางลงในเว็บไซต์ เราจึงได้ทำในส่วนนี้เพื่อรองรับการวาง Code ทั้งในส่วน HEAD และส่วน BODY ของเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ โดยไม่จำเป็นต้องหา Plugin อื่นๆ มาเพิ่มเติม