มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

9 2

ตัวอย่าง Options Template ในส่วนแท็บเมนู ปรับรูปแบบ

 

     เป็น Options Template ที่เราจัดเตรียมเอาไว้ใน Template โดยในส่วนแท็บ ปรับรูปแบบ โดยจะเป็นการเน้นไปที่การกำหนดในส่วนของรายละเอียดตัวอักษร เช่น การใช้ฟอนต์จาก Google ขนาดตัวอักษร รวมถึง สีของตัวอักษร เป็นหลัก