มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

9 4

ตัวอย่าง Options Template ในส่วนแท็บเมนู ปรับ Responsive แบบกำหนดเอง

 

     เป็น Options Template ที่เราจัดเตรียมเอาไว้ใน Template โดยในส่วนแท็บ ปรับ Responsive แบบกำหนดเอง นั้นจะเป็นการกำหนดโครงสร้างที่ปรับขนาดตามมือถือ ซึ่งลูกค้าสามารถระบุ css เพิ่มเติม ในขนาดที่ต่างกันได้ โดยอาศัยดูจากคู่มือในส่วน DEVELOPMENTS เพื่อให้ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดของรูปแบบเฉพาะสำหรับมือถือในตำแหน่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น