มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

9 1

ตัวอย่าง Options Template ในส่วนแท็บเมนู ปรับโครงสร้าง

 

     เป็น Options Template ที่เราจัดเตรียมเอาไว้ใน Template โดยในส่วนแท็บ ปรับโครงสร้าง นี้จะเน้นไปในส่วนโครงสร้างของเทมเพลต ซึ่งแต่ละเทมเพลตก็อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่จะเน้นไปที่เรื่องของ ขนาดความกว้างของแต่ละตำแหน่ง ซึ่งสามารถกำหนดเป็นแบบ เต็มหน้าจอ หรือแบบเซ็นเตอร์ รวมถึงภาพพื้นหลังในบางตำแหน่งของเทมเพลต ที่สามารถเลือกเปลี่ยนรูปได้