มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

คำแนะนำ GRUE Menu

 เนื่องจาก Extension ตัวนี้มีการวาง code ที่อาจจะดูแล้วไม่พึงประสงค์เท่าไหร ให้เพื่อนๆ ทำการลบออกด้วยนะครับ โดยไปที่

 

modules\mod_gruemenu\tmpl

 

เปิดไฟล์ที่ชื่อ default.php

ไปที่บรรทัดที่ 277 -286 แล้วทำการลบออกครับ

 

fix grue menu