มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

  Hitztheme  เป็น ฟรี Template Joomla และ WEBKIT Joomla template สำหรับคนไทย เพื่อการใช้งานที่เน้นความง่าย ทั้งในการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมส่วนเสริม ซึ่งจะไม่เกิดปัญหาจากเทมเพลต ด้วยการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน สามารถปรับเปลี่ยนได้ พร้อมคำแนะนำการใช้งานที่เป็นภาษาไทย ทำให้เข้าใจง่าย และสำหรับท่านที่ต้องการความสะดวกไม่ต้องทำเอง เรามีบริการ WEB KIT ที่เทมเพลตสามารถปรับเปลี่ยนด้วย Options ง่ายๆด้วยเมนูภาษาไทย

Free Template

check รองรับ Joomla 3 

check รองรับ Joomla 4

check มีตัวเทมเพลตไว้ติดตั้ง

check Options Template

check วาง Position Module พร้อมใช้

check ปรับโครงสร้างได้

check สามารถปรับ CSS 

check กำหนด Responsive 

check มีไฟล์ QuickStart พร้อมใช้งาน

check กำหนดโครงสร้างเฉพาะจุดสำหรับ Ext.

check กำหนด CSS เฉพาะจุดสำหรับ Ext.

check กำหนดค่า Module สำหรับเทมเพลต

check สร้าง Menu ลิงค์เบื้องต้น

check ตัวอย่าง Contents เบื้องต้น

check สามารถติดตั้งในโฮสติ้ง

check สามารถเก็บเป็นไฟล์เว็บไซต์เริ่มต้น

check Backlink ผู้จัดทำเว็บไซต์

เหมาะสำหรับ

  • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการได้เว็บไซต์ตาม Template โดยไม่ต้องปรับแต่ง
  • นักพัฒนาเว็บไซต์ มีความรู้พื้นฐานเล็กน้อย ในการปรับโครงสร้างและการแก้ไข css

WEBKIT Template

check รองรับ Joomla 3 

check รองรับ Joomla 4

check มีตัวเทมเพลตไว้ติดตั้ง

check Options Template

check วาง Position Module พร้อมใช้

check ปรับโครงสร้างได้

check สามารถปรับ CSS 

check กำหนด Responsive 

check มีไฟล์ QuickStart พร้อมใช้งาน

check กำหนดโครงสร้างเฉพาะจุดสำหรับ Ext.

check กำหนด CSS เฉพาะจุดสำหรับ Ext.

check กำหนดค่า Module สำหรับเทมเพลต

check สร้าง Menu ลิงค์เบื้องต้น

check ตัวอย่าง Contents เบื้องต้น

check สามารถติดตั้งในโฮสติ้ง

check สามารถเก็บเป็นไฟล์เว็บไซต์เริ่มต้น

check Backlink ผู้จัดทำเว็บไซต์

เหมาะสำหรับ

  • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการได้เว็บไซต์ตาม Template และปรับแต่งง่ายๆ ใน Template Options