มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

ทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของเราก่อนที่จะดาวน์โหลดหรือใช้งาน Hitztheme 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของเราก่อนที่จะดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีหรือใช้งาน WEBKIT  หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่หน้าติดต่อ

 

คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียด การซื้อหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณแสดงว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

 

ขอบเขต

เงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ใช้กับทั้งในส่วนต่างๆ ดังนี้

 • FREE TEMPLATE
 • WEBKIT
 • WEBKIT+NEWWEB
 • SERVICE

 

1. ข้อมูลลิขสิทธิ์

เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้รับการคุ้มครองกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถคัดลอกได้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Hitztheme.com ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด ไม่อนุญาติให้นำเนื้อหาหรือข้อมูลของ Hitztheme.com กลับมาใช้ใหม่เพื่อวัตถุประสงค์เชิงณิย์หรือการค้า หรือหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราโดยเด็ดขาด 

  

2.จำกัดการใช้งาน

2.1 FREE TEMPLATE

อนุญาติให้ทำการดาวน์โหลดตามที่คุณต้องการ โดยมีรายละเอียดที่คุณต้องยอมรับดังนี้

 • ไม่จำกัดในการดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งานส่วนบุคคล
 • ไม่อนุญาติให้นำไปจำหน่ายหรือหาผลกำไรจากการใช้งาน
 • ไม่อนุญาติให้นำ ลิงค์ผู้ผลิต ของทาง Hitztheme ออก 
 • ไม่รับรองการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำ หรือ เพิ่มเติมเองในภายหลัง
 • เรายินดีให้คำปรึกษาในการใช้งานผ่านทางช่องทางที่หน้าติดต่อ
 • Hitztheme.com จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในการนำไปใช้งาน 

 

2.2 WEBKIT

เงื่อนไขในการนำไปใช้งาน มีดังนี้

 • การซื้อ 1 ครั้ง ใช้งานได้ต่อ 1 โดเมนหรือ 1 เว็บไซต์ เท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้นำไปจำหน่าย หรือขายต่อ หรือ หาผลผระโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หลังจากการสั่งซื้อ
 • ไม่อนุญาตให้นำไปแจกจ่าย หรือ เปิดให้ดาวน์โหลดต่อสาธารณะ
 • ห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลง เพื่อหาผลประโยชน์
 • หากมีการตรวจสอบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางเราจะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุด
 • ท่านสามารถขอไฟล์ในการดาวน์โหลดใหม่ได้ ภายใน 7 วันหรือตามความเหมาะสม ที่ทาง Hitztheme.com ได้มีการพิจรณาแล้ว
 • เราให้บริการทั้งในช่องทางการติดต่อตามที่ท่านติดต่อ หรือ ตามหน้าติดต่อ เป็นหลัก
 • การให้บริการ ไม่รวมการดำเนินการเพิ่มเติม หรือ การเข้าไปแก้ไขเป็นการส่วนตัว จากทาง Hitztheme.com